fbpx

ในการพิมพ์เอกสารที่ใช้ในธุรกิจหรือสำนักงาน หากต้องการลดเวลาสำหรับการพิมพ์เอกสารจำนวนมากต่อ 1 ชุด   กระดาษต่อเนื่องเคมีและกระดาษคาร์บอนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำแบบฟอร์มใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน  ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ สลิปเงินเดือน เพราะช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสะดวกในการใช้งานด้านเอกสารออกเป็นชุด ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาและการยืดระยะเวลาจัดเก็บเอกสารได้นานอีกด้วย

กระดาษต่อเนื่องคืออะไร ?

กระดาษต่อเนื่องเป็นกระดาษที่ใช้พิมพ์เอกสารในธุรกิจ ตัวกระดาษจะมีรูกลมๆ อยู่ที่กระดาษทั้งสองข้างไว้สำหรับฟีดที่เครื่องพิมพ์ Dot Martix เพื่อทำการปริ้นเอกสารแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี สลิปเงินเดือน และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในธรุกิจหลักๆแล้ว กระดาษต่อเนื่องจะมี 2 ประเภท คือ กระดาษต่อเนื่องเคมีและกระดาษต่อเนื่องปอนด์สอดคาร์บอน

ข้อดีของการพิมพ์เอกสารด้วยกระดาษต่อเนื่อง

การพิมพ์เอกสารด้วยกระดาษต่อเนื่องช่วยประหยัดเวลาในการปริ้นเอกสารจำนวนมาก ซึ่งหากปริ้นด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา จะต้องปริ้นหลายครั้งต่อเอกสาร 1 ชุด กลับกันการพิมพ์ด้วยกระดาษต่อเนื่องปริ้นครั้งเดียวได้เอกสารออกเป็นชุด และถูกต้องแม่นยำทุกแผ่น หากต้องการปริ้นเอกสารครั้งละหลายชุดก็สามารถปริ้นได้โดยไม่สะดุด เนื่องจากกระดาษต่อเนื่องนั้นยาวต่อกัน ทำให้การปริ้นลื่นไหลไม่สะดุด

กระดาษต่อเนื่องเคมี

ทำจากกระดาษเคมีคุณภาพสูง โดยตัวกระดาษจะถูกเคลือบด้วยเคมี เพื่อทำการ Copy เอกสาร เมื่อเกิดการกดทับลงบนกระดาษระหว่างชั้นจะทำให้เกิดปฏิกริยาของเคมีที่เคลือบไว้แต่ละชั้นกระดาษ ทำให้เกิดข้อความสำเนาที่มีความละเอียดและแม่นยำเหมือนกับแผ่นแรก โดยกระดาษเคมีสามารถทำ Copy ได้สูงสุดถึง 10 ชั้น และข้อดีของกระดาษเคมีคือสามารถเก็บเอกสารได้นานโดยตัวหนังสือที่ปริ้นไม่ซีดจาง

ทำไมต้องเลือก พิมพ์บิลราคาถูก.com สำหรับการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ที่ พิมพ์บิลราคาถูก.com เราเชี่ยวชาญในการผลิตกระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี กระดาษคาร์บอน และแบบฟอร์มใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ สลิปเงินเดือนและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในธุรกิจ จุดแข็งของเราคือ ใช้กระดาษเคมีคุณภาพดี อยู่ได้นานถึง 5 ปี เคมีชัดเจน ไม่ติดเครื่องปริ้น และหากมีการผิดพลาดจากการผลิต เรายินดีที่จะรับผิดชอบสินค้าให้เต็มที่